urusvaty
Stoycheva, България, 30 Ноември, 1999
Пълно описание